Vị Trí

Vị Trí

Vị Trí

Vị Trí

Vị Trí

Nhà máy sản xuất bưởi của VinaGreenco đặt tại xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long, trung tâm vùng nguyên liệu bưởi năm roi, bên cạnh dòng sông Mekong giàu phù sa. Hệ thống các trung tâm thu mua của VinaGreenco ở Sóc Trăng, Bến Tre, là những vùng nguyên liệu bưởi da xanh chính yếu, có nhiệm vụ hỗ trợ các trang trại chăm sóc bưởi theo tiệu chuẩn Viet Gap, cũng như các yêu cầu khắt khe của thị trường Châu Âu.