“Vietnam green agriculture”
Trở thành thương hiệu nông sản thực phẩm sạch chất lượng hàng đầu Việt Nam. Xây dựng, mở rộng diện tích nông trại, đầu tư khoa học kĩ thuật, hình thành một mạng lưới sản xuất và cung ứng các mặt hàng nông sản chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chinh phục thị trường trong và ngoài nước.