Chi nhánh Vĩnh Long 1

Tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Thị Trấn Bình Minh, Vĩnh Long